Kulturní servis

Úterý 7/2/23

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 19/10/2022 - 28/2/2023
BLIK BLIK Lovci znaků

Nová interaktivní expozici v DEPO2015.Víte, jaký je největší objev lidstva? Přeci písmo! Svět znaků, symbolů a šifer ožije v nové interaktivní světelné expozici z dílny DEPO2015 BLIK x BLIK Lovci znaků.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 19/10/2022 - 15/3/2023
Nejkrásnější české knihy roku 2021

Výstava Nejkrásnějších českých knih roku 2021 představuje výsledky 57. ročníku soutěže, kterou každoročně pořádá Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. Soubor nominovaných a vítězných knih, jež ocenila mezinárodní odborná porota, doplňuje výběr studentské komise. Kurátorky a autorky grafické koncepce Tereza Hejmová a Adéla Svobodová nechávají návštěvníky procházet krajinou knih, se kterými se mohou osobně seznámit, prozkoumat jejich technické provedení, výtvarnou i grafickou podobu. Autorem architektonické koncepce je Daniel Pošta.

Muzeum literatury - Památník národního písemnictví
Pelléova 44/22, Praha 6
web

Galerie | 23/10/2022 - 12/3/2023
výstava Obyčejné věci Libora Lípy

Malíř, designér, grafik, hudebník a zakladatel Mikulovského výtvarného sympozia Libor Lípa (* 12. 9. 1963, Valtice) představí v galerijním prostoru u kavárny svou sérii nejnovějších velkoformátových maleb polévkových mís, které vznikly přímo pro GASK. Tato malířská kolekce bude doplněna o další doprovodné náměty, které souhrnně autor vetknul do názvu výstavy “Obyčejné věci“.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 23/10/2022 - 26/2/2023
výstava Mimo řádné Kateřiny Adamové a Pavla Šimíčka

Umělecký výraz obou autorů spojuje křehkost, přesnost a specifické přesahování. Z odlišných pozic svých výrazových prostředků vyslovují obsahy niterné vyhrocenosti i únikové romantické imaginace, ustavují živý prostor jakéhosi permanentního křížení s řadou individuálních zastavení.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 23/10/2022 - 26/2/2023
výstava Sběratel Roberta V. Nováka

Kdy a proč se člověk stává sběratelem a co všechno lze označit za sbírku? Jaký vztah mají artefakty sbírky k plynoucímu času a osobní paměti? Zrcadlí povaha a výběr materiálu osobnost a zájmy sběratele? Jak se mění status odpadu, pokud se stane předmětem sběratelského zájmu nebo součástí tvůrčího procesu? K těmto a mnoha dalším otázkám provokuje instalace výtvarníka, grafika, fotografa a sběratele Roberta V. Nováka.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/11/2022 - 28/2/2023
Rozečtený svět

Nová stálá expozice Rozečtený svět představuje v deseti tematicky zaměřených výstavách sbírku Muzea literatury. Expozice nesleduje žádnou konkrétní vyprávěcí linii, zachycuje vybraná umělecká zprostředkování individuální i společenské zkušenosti v literatuře 19. a 20. století. Klade si otázku, co je literatura ve své rozmanitosti a jaké jsou možnosti její vizualizace.

Muzeum literatury - Památník národního písemnictví
Pelléova 44/22, Praha 6
web

Galerie | 4/11/2022 - 19/3/2023
Alexander Tinei: Funny Games

Výstava Funny Games představuje dílo moldavského malíře, bytostného figuralisty Alexandra Tineie.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 6/11/2022 - 12/3/2023
Tajnosti Šárky Trčkové

Výstava Šárky Trčkové Tajnosti představí křehké a bezprostřední akvarely, drobné malby i rozměrné grafiky této umělkyně, které vypovídají o její posedlosti prací, živelném vztahu k barvě a mistrném ovládnutí širokého spektra výtvarných technik

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 6/11/2022 - 19/3/2023
Jitka a Květa Válovy - Cesta předurčena osudem

V Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře se 6. listopadu otevře pro veřejnost výstava sester-dvojčat Květy a Jitky Válových s názvem Cesta předurčena osudem, která představí životní dílo těchto dvou výrazných osobností u příležitosti stého výročí jejich narození. Klíčovou součástí expozice budou ukázky z pozůstalosti obou sester, která byla v roce 2021 darována do sbírek galerie.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 11/11/2022 - 12/2/2023
Tmání

Autobiografický animovaný snímek Tmání, který k zobrazení autentických zážitků využívá virtuální realitu.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 17/11/2022 - 31/5/2023
MYTHOS?: MÝTY, VÍRA A JEJÍ SYMBOLY VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ ZE SBÍRKY MUSEA MONTANELLI

Otevírací doba: St až Ne 14.00-18.00 Museum Montanelli otevře v listopadu výstavu pod názvem "MYTHOS?". Poprvé představí výhradně díla z vlastní sbírky a to jak současné, tak klasické umění a umělce, jejichž díla jsou inspirována nejrůznějšími mýty. Jejich obrazy, objekty a artefakty mají v expozici připomenout, jak důležitou roli v našem životě mýty, víra a její symboly hrají.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 22/11/2022 - 2/4/2023
Výstavní projekt Neboj, neboj!

Neboj, neboj! je interaktivní výstava o strachu a o tom, proč se ho nebát. Víte dost o svém strachu? Výstava Neboj, neboj! provází malé i dospělé návštěvníky galerie strachem nejen jako obecným pojmem, ale i jako jejich osobní emocí. Nahlédněte na fenomén strachu z různých úhlů pohledu, hravě a kreativně, tentokrát za přítomnosti kurátora Fuczika a samotných umělců Lukáše Urbánka a Milady Rezkové.

Atrium na Žižkově
Čajkovského 12, Praha 3-Žižkov
web

Galerie | 24/11/2022 - 26/2/2023
Ivan Meštrović – Sochař a světoobčan

Výstava se bude zabývat místem chorvatského sochaře Ivana Meštroviće v kontextu sochař-ství střední Evropy na počátku 20. století. České země, ale především Praha, poutaly mezinárodní kulturní pozornost již od 90. let 19. století, například vzrůstajícím množstvím veřejných sochařských zakázek, stejně jako internacionálním a otevřeným kulturním prostředím. Zcela zásadní vliv na toto prostředí měl francouzský sochař Auguste Rodin. V zemích střední Evropy se po přelomu století objevila silná generace sochařů, kteří se s Rodinovým vlivem vypořádávali osobitým a inspirativním způsobem. Výstavní projekt si klade rovněž za cíl obnovit zájem o sochařské médium a otevřít národnostní otázky bývalé Jugoslávie ve vazbě na střední Evropu. Sochařské dílo Ivana Meštroviće, vznikající a umístěné nejen napříč Evropou, slouží jako případová studie umělecké praxe, kterou nedefinuje pouze lokální zakotvení, ale i přeshraniční témata, společenská poptávka a klima. Sledujeme minulá a současná centra, minulé a současné impulzy a determinanty. Výstava bude pojata jako mapa Evropy, v rámci níž Meštrović vystavoval a tvořil (Praha, Vídeň, Paříž, Cannes, Londýn, Ženeva, Bern, Řím, Benátky, Záhřeb, Bělehrad, Split, Cavtat, Dubrovník, Knin, Bukurešť, Krakov, Varšava). Kromě Evropy pracoval Meštrović i ve Spojených státech amerických (v New Yorku, Buffalu, Detroitu, Rochesteru, Chicagu, St. Louis, Bostonu a Clevelandu). U jednotlivých děl jsou většinou kromě datace uvedena právě i místa vzniku. Výstava si neklade za cíl sledovat u vystavených exponátů pouze kritérium umělecké kvality, ale bude se snažit přiblížit také praktické otázky fungování umělecké scény.

Galerie hl. města Prahy: MĚSTSKÁ KNIHOVNA, 2. PATRO
web

Galerie | 8/12/2022 - 16/4/2023
Bolest těch druhých

Cílem výstavního projektu Bolest těch druhých je zamýšlet se nad schopností umění vypovídat o válce, ale především nad naší (ne)schopností vztahovat se prostřednictvím umění k hrůzám války a k bolesti lidí, které zasáhla.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 16/12/2022 - 11/2/2023
Lucia Sceranková: Heart Seas

Voda je tekutá, nerespektuje hranice, přelévá se, vsakuje se, představuje děsivou hloubku, ale i konejšivé splývání na klidné hladině. Vodou se můžeme inspirovat, a také pocítit sílu jejího proudění ve vlastním těle nebo se učit přijímat i dávat v rytmu vln. Název výstavy Lucie Scerankové – Heart Seas –, v níž se voda stává metaforou prožitku mateřství, životní energie, pěny dní, očistnou koupelí, ale i zrcadlem žité zkušenosti, je převzat z knihy britské antropoložky Veronicy Strang, která popisuje vnitřní moře, které protéká srdcem a udržuje jeho příliv a odliv. Kurátorkou výstavy je Hana Buddeus a navštívit ji můžete do 11. února 2023.

Fotograf Gallery
Jungmannova 19, Praha 1
web

Galerie | 6/1/2023 - 8/2/2023
Výstava fotografií a maleb: Filip Čapka a Jiří Macht – Face to Face

Jak nejlépe uvést výstavu? Přece slovy jednoho z autorů! A právě takto o výstavě Face to Face mluví Filip Čapka: Před mnoha měsíci mi poprvé napsal na můj Instagram Jirka Macht2, jestli nechci vystavovat na „Už je nejhůř II“, že prý je to výstava proti těm zm.dům. Chci, bude mi ctí. Pak jsme se potkali na Hluboké, šli na Ruskou avantgardu do galerie na zámku a začali si tykat. A pak bylo „Už je nejhůř II“ v G90 a v Rock Café, kde jsem po dlouhé době zase stál na jevišti, ale poprvé jako malíř. A kde Jirka řekl, že jsem pro něj český Basquiat. Klepala se mi kolena. A pak jsem byl já na jeho výstavě a on na mojí, kde řekl: „Co kdybychom spolu vystavovali v Rock Café? Face To Face. Ksichty.“ Tak jsme tady. Maluju něco přes dva roky a už po druhé vystavuji v Rock Café na Národní. A navíc s Machtem2. Pecka. Díky Georgino!

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 7/1/2023 - 6/3/2023
Patrik Hábl – výstava Asijské krajiny – Haiku

Asijské krajiny jsou v podání Patrika Hábla především krajinami lidské duše. Většina obrazů vznikala inspirací z cest po Číně a Japonsku. Dlouhodobě jej zajímá i práce s obrazem v prostoru, intervence ve stálých sbírkách umění i spolupráce se současnou architekturou. Má za sebou přes osmdesát samostatných výstav doma i v zahraničí. V roce 2015 byl vybrán odbornou komisí na Bienále v Pekingu a představil své práce v japonském Kyotu. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou, cenou Europol a Grafikou roku.

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Galerie | 20/1/2023 - 30/3/2023
OOZE

Lotyšská umělkyně Laimdota Malle představuje v prostoru Pragovka Gallery Rear svou lyrickou instalaci OOZE. Ta vykresluje jedinečný, senzitivní pohled na svět, na pomíjivost a křehkost všech lidí a věcí na straně jedné a na vzpomínky a sny, které zanechávají, na straně druhé. Instalace vypráví příběhy několika postav z lesa. Návštěvníci se setkají s malou holčičkou Ooze, ale i s vlky, liškami, dospělými a dalšími dětmi.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 20/1/2023 - 16/2/2023
ECHO OF THE DEPTH IN SPACE

Skupinová výstava vyprávějící imaginární příběh o naší ne/přítomnosti ve třech dějstvích nazvaná Echo of the Depth in Space pod kurátorským vedením Anny König Vlk našla své místo v prostorech Pragovka Gallery Pop-Up a Entry. Představuje tvorbu celkem osmi českých i zahraničních umělkyň a umělců (Anna Bochkova, Robert Buček, Łukasz Horbów, Julie Hrnčířová, Thomas Jacques, Anna König Vlk, Jan Valik, Jonas Vansteenkiste).

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 20/1/2023 - 16/2/2023
ZBLÍZKA

The White Room představuje malířku a rezidentku Pragovky Veroniku Landu. Její malířský jazyk má východisko v redukčních postupech streetartové scény a komiksové narace. Jednoduchý kresebný syntax se v díle umělkyně mění na bohatě strukturované experimentální pole forem sledující závažná osobní a společenská témata. Na výstavě Zblízka, jejímž kurátorem je Petr Vaňous, uvidí návštěvníci výběr prací z poslední doby, které reflektují život jako neustálou, neočekávanou a nemilosrdnou transformaci.

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 25/1/2023 - 30/4/2023
„Praha zítra? Domy a byty“

Nová výstava v rámci cyklu Praha zítra? popisuje příčiny, proč má hlavní město České republiky v otázce bydlení k ideálnímu stavu ještě dost daleko. Současně však také ukazuje cesty, které vedou k tomu, aby se nabídka kvalitního a dostupného bydlení pro současné i budoucí obyvatele Prahy významným způsobem zlepšila.

CAMP
Vyšehradská 2075, Praha - Nové Město
web

Galerie | 27/1/2023 - 24/2/2023
Břetislav Malý - Kde končí řeka a začíná moře?

Břetislav Malý je umělec výrazně analytického založení, jehož malířská zkoumání jsou vedena snahou pochopit, co je vlastně malířství, jaké principy a pravidla dělají obraz obrazem a jaké jsou jeho možnosti a limity ve vztahu k našemu vnímání. Zvýznamňování základních elementů malby a jejich primárních funkcí mu otevírá nové možnosti konstruování obrazu, v němž se začínají hroutit ustálené kategorie – obraz najednou získává vlastnosti objektu, a někdy dokonce i architektury nebo kresby, aniž by ovšem ztrácel charakter obrazu.

Galerie ETCETERA ART
Hradební 761/3, Praha - Staré Město
web

Galerie | 27/1/2023 - 12/3/2023
Silvia Krivošíková: Die Kraft

Trafo Gallery připravila samostatnou výstavu slovenské autorky žijící ve Vídni, Silvie Krivošíkové (*1976), jejíž obrazy v sobě nesou zvláštní, magickou podmanivost. Vyvazují se z linearity neúprosného času, a i ty nejbanálnější okamžiky všedního dne povyšují na menší nebo větší zázraky. Název výstavy Die Kraft pak odkazuje na sílu, energii, na pud k jednání a přežití, který modeluje cestu vlastního směřování. Zázemím této „síly“ je schopnost, odhodlání a vůle jednat.

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 27/1/2023 - 25/2/2023
Matouš Hrbek, Matěj Liška, Matěj Pokorný - Plevel

Výstava Plevel vychází z prvků konstruovaného chaosu Matěje Pokorného, asociativního totemismu Matouše Hrbka a reakčních objektů Matěje Lišky. Tyto zažité a volně vegetující formy budou vyplety z jejich původních stanovišť, aby jako nové společenství nalezly živiny a vláhu ve společném prostoru galerie. Kurátor Aleš Zapletal

Pop-up galerie AVU
web

Galerie | 28/1/2023 - 26/2/2023
Czech RepuBRICK: Herní výstava modelů z kostek LEGO®

Kostky LEGO® už dávno nepatří jen do dětského pokoje. Co všechno se dá z této legendární stavebnice postavit se můžete přijít podívat do DEPO2015. Výstava bude rozdělená na tři části. První vás vezme do světa Harryho Pottera, kde mimo jiné najdete obří stavbu školy čar a kouzel v Bradavicích, která je největší stavbou z kostek LEGO® na světě, postavená jedním jediným člověkem. Spotřebováno na ní bylo asi milión kostiček a její stavba trvala skoro 2 roky. Druhá část výstavy bude věnovaná architektuře a stavitelské dílně pro starší děti, které se zde formou hry naučí rozpoznávat různé architektonické slohy. Na menší děti a na všechny, co si rádi hrají, čeká v poslední části výstavy herna s duplo bludišti a bazény. Vodu v nich ale nečekejte, o zábavu se postará hromada kostek LEGO®, ze kterých si můžete postavit vše, co vás jen napadne.

DEPO 2015 v Plzni
Presslova 14, Plzeň 3-Jižní Předměstí
web

Galerie | 1/2/2023 - 11/6/2023
Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel na Chvalském zámku

Chvalský zámek zve na výstavu Divadla bratří Formanů a jejich přátel – Imaginárium. Hravá poetická instalace výtvarníků sdružených kolem osobnosti Matěje Formana nás zavádí do fantazijního světa zašlých časů tajuplného světa cirkusů, kočovných umělců a poutí. Hybohledy, loutky, hry a hejblátka, to vše vyzývá ke hře malých i velkých návštěvníků. Otevřeno denně 9,00 – 18,00.

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice
web

Galerie | 1/2/2023 - 28/2/2023
Petra Schützová: Kilo barvy, metr plátna!

Akryly, oleje a pastely. Zachycení a odrážení reality do podoby viditelné autorkou. Leckdy z jasně se zdajících témat může vyjít až abstraktní pojetí. Autorka si takto může pohrávat s divákem a jeho hranicemi vnímání, co pro někoho může být jasné a zřetelné u dalšího naprostá sci-fi. Pod názvem výstavy tak můžeme volně asociovat náš vnitřní svět spolu s autorčiným bez jakéhokoliv stresu či výkřiků do tmy. Krásné na Petřiných dílech je, že se nemusíme stydět, se nechat jejími obrazy polapit.

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Galerie | 1/2/2023 - 28/2/2023
Úhel pohledu

Nový prostor pro výstavu a učení se, který otevírá téma chyby, stereotypů a strachu.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 1/2/2023 - 28/2/2023
Alexandra Koláčková-Sedící postava (Sculpture Line)

Barevné sochařské dílo A. Koláčkové bylo na nádvoří nainstalováno v souvislosti s mezinárodním sochařským festivalem Sculpture Line již v roce 2020 a zůstává na Novoměstské radnici umístěno dlouhodobě. Socha je zhotovena z vysokopálené šamotové hlíny, jde o lavičku v podobě stylizované ženy, které se můžete uvelebit v náručí s knížkou, nebo usednout tváří v tvář blízké osobě v důvěrném hovoru.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 1/2/2023 - 31/12/2023
František Bílek a Otokar Březina

Komorní výstava představuje stěžejní Bílkovy práce, inspirované Březinovými básněmi a prózou. Díla ze sbírky Galerie hlavního města Prahy doplňují zápůjčky z Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou a z významné sbírky soukromého pražského sběratele.

Galerie hl. města Prahy: BÍLKOVA VILA
web

Galerie | 1/2/2023 - 31/12/2023
CHRÁSKA DOLEŽAL GALLERY – stálá expozice abstraktního umění

Stálá expozice abstraktního umění otevřeno: úterý až pátek 14:00 - 19:00, sobota 11:00 - 16:00 hod.

Chráska Doležal gallery
Krymská 30, Praha
web

Divadlo | 6/2/2023 - 7/2/2023
MOSKOVIÁDA

19:30 Ukrajinská anabáze. Strašidelná.

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 7/2/2023
LIDÉ CHODÍ SEM A TAM PRO KLAVÍR A NĚKOLIK INTERPRETŮ | Boca Loca Lab

20:00 Divadlo ztišené natolik, že se stává hudbou. Hudba ztlumená tak, že se stává škvírou v čase.

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36, Praha 7 - Holešovice
web

Galerie | 7/2/2023
1956–1989: Architektura všem

Navštivte novou stálou expozici Národní galerie Praha a přeneste se do Československa mezi lety 1956⁠–⁠1989. Na pozadí modernity, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, významným pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií, představí expozice 1956–1989: Architektura všem životní styl, design a architekturu let 1956⁠–⁠1989 jako zvláštní případovou studii s odlišnými aspekty politického vývoje studené války. Cílem expozice je překonat binární pohled Východ – Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu. Expozice je k vidění ve Veletržním paláci od 7/12 2023.

Národní Galerie Praha: Veletržní palác
web

Ostatní | 7/2/2023
Československý Slam: Anatol, Švéd, Bedňa, Potopa a další

20:00 Poezie vs. show! Tradiční bratrský souboj špičky domácí a slovenské scény slam poetry s velkou show, tam, kde to exhibičně všechno jednou začalo - v pražském Rock Café…

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Ostatní | 7/2/2023
Nekostel – Experimentální bohoslužba s Janem Fingerlandem

19:00 Nekostel, to jsou experimentální evangelické bohoslužby v Rock Café pro všechny, kterým jsou stěny kostela cizí. V duchovní restauraci Nekostel se podává kulturně relevantní kuchyně.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Tančírny | 7/2/2023
Cross Club

Open MIC, vole! (Poezie Vole, DNB DJs Zakilo a hosté)

Cross club
web

Filmy | 7/2/2023
Edison Filmhub

14:00 ono 16:00 Osm hor 19:00 Phim Viet Nam 21:30 Chlast

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Filmy | 7/2/2023
Edison Filmhub

14:00 ono 16:00 Osm hor 19:00 Phim Viet Nam 21:30 Chlast

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 7/2/2023
Palác Akropolis

19:30 MIŘENKA ČECHOVÁ & SPITFIRE COMPANY - BALETKY

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 1548/27, Praha 3 - Žižkov
web

Koncerty | 7/2/2023
Palác Akropolis

21.00 / Jazz bar / THE MUSIC DIGEST

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 1548/27, Praha 3 - Žižkov
web

Galerie | 7/2/2023
Vernisáž výstavy obrazů Jacoba Erftemeijera a Adély Kostkanové: “Zatím bez názvu”

19h

Klubovna Povaleč
Generála Píky, Praha 6 - Dejvice
web

Tančírny | 7/2/2023
STUDENT RAVE

22:00 Dance Club: DJ Erasmus (esp) & Guacamole Sound System (mex), Underground Club: TECHNICOLOR DJ Hugo Bross

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Galerie | 7/2/2023
Adam Žufníček - Ancient Aliens: Fifth Dimension Descencions

Adam Žufníček rozvíjí svůj cyklus Ancient Aliens, jenž sleduje legendy o mimozemských civilizacích, a představuje v pořadí třetí, excentricky svébytný, soubor nových prací. K vidění budou nejen malby a kresebně pojaté objekto-relikty, ale i prostorová instalace a velkoformátová mapa.

Studio Prám
Čerpadlová 536/4, Praha 9 - Vysočany
web

Divadlo | 7/2/2023
OŠKLIVEC

19:30h

Činoherní klub
Ve Smečkách 594/26, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 7/2/2023
DIVADELNÍ SPOLEK JEDL: ŽENY, DRŽTE HUBY! premiéra

19:00, V inscenaci Ženy, držte huby! strávíme s Růženou Vackovou nějaký čas v komunistickém kriminále padesátých a šedesátých let.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 7/2/2023
TALKSHOW: 7 PÁDŮ HONZY DĚDKA

19:00, Populární talkshow 7 pádů Honzy Dědka, kde se tak každý týden můžete těšit na dvě hodiny zábavy se známými a zajímavými osobnostmi.

Švandovo divadlo
Štefánikova 57, Praha 5
web

Divadlo | 7/2/2023
Divadlo Minor

09:30 Libozvuky + Zachraňte číslo 6!

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Ostatní | 7/2/2023
O (po)zapomenutých umělkyních I.

17:00 Také vám chybí v dějinách umění ženská jména? Přijďte se společně pobavit o umělkyních, o nichž jen málokdy slyšíme – přitom je jejich tvorba bezesporu originální a výrazná. Tentokrát se zaměřením na období mezi lety 1865–1930. Přednáší Olga Moiseeva.

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1, Praha 1
web

Divadlo | 7/2/2023
Pravidla úklidu (alternace Agáta Kryštůfková)

19:30h

A studio Rubín
Malostranské náměstí 262, Praha
web

Ostatní | 7/2/2023
Doprovodný program k výstavě Praha zítra? Domy a byty

19:00 PŘEDNÁŠKA Bytové krize: Byly tu a budou?

CAMP
Vyšehradská 2075, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 7/2/2023
Jazz Dock

20 h - Jamie Marshall's Amplified Acoustic Band (UK) (blues – folk – soul)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Ostatní | 7/2/2023
Nová hlava státu: Prezidentské volby 2023: analýza a zhodnocení

19:00 Přednáška spojená s diskusí analyzující výsledek prezidentských voleb 2023 a jejich dopad na politické a společenské dění. Pokusíme se načrtnout, jak by mohl vypadat vztah nově zvoleného prezidenta / zvolené prezidentky s vládou a parlamentem. Přednáší PhDr. Petr Just, Ph.D.

Městská knihovna v Praze
Mariánské náměstí 1, Praha 1
web

Divadlo | 7/2/2023
Runners

19.30 - Žijeme v době, ve které musí být všechno hned hotové, rychle prožité a okamžitě zhodnocené.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 7/2/2023
Oblomov

19h

Divadlo v Dlouhé
Dlouhá 727/39, Praha - Staré Město
web

Ostatní | 7/2/2023
13 let na kolech, 2 dcery narozené cestou | Bike Family Pasche Diáky v Oku

20:30 13 let a 87 000 km na kolech. 4 kontinenty, teploty od - 45 °C do + 53 °C a 2 dcery narozené cestou. Ty vyrůstaly v odlehlých koutech planety, žily ve stanu a křižovaly Zemi na kole. Ambasadorka života v přírodě, antropoložka a horská vůdkyně Céline Pasche bude spolu se svou rodinou na těchto mimořádných Diácích mluvit nejen o životě na cestách a tom, jak důležitý je pro děti pobyt v přírodě.

Bio OKO
Františka Křížka 460, Praha 7
web

Ostatní | 7/2/2023
Jazzmánie Vladimíra Kouřila: Polský večer

19:00 Pravidelný poslechový pořad moderního jazzu moderuje Vladimír Kouřil.

Čítárna Unijazz
Husitská 22, Praha 3
web

Filmy | 7/2/2023
KINO PILOTŮ

14:00 Mumie , 14:20 Kino za kilo na Céčku: Planeta Praha, 15:00 Mikulášovy patálie: Jak to celé začalo, 16:00 Osm hor, 16:15 Kino za kilo na Céčku: Banger, 16:40 Blízko, 18:30 Kino za kilo na Céčku: Zapomenutá země, 21:15 Muž jménem Otto / A Man Called Otto (English friendly), 21:20 Kino za kilo na Céčku: Zkouška umění, 21:30 Víly z Inisherinu / The Banshees of Inisherin (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Galerie | 7/2/2023 - 4/3/2023
Bytí svítí

po-so 10:00-18:00, Autorka výstavy Phila Primus je výtvarnice a básnířka. Skrze vizuální díla přenáší pocit zjitřeného vědomí proplétajícího se s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Vstup zdarma.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web

Galerie | 7/2/2023 - 1/4/2023
Dno den

út-so 13:00-19:00, Jsme země se 70% recidivou. To je zásadní ukazatel nefunkčnosti vězeňského systému, který má vliv na životy tisíců lidí, nejen těch vězněných. Projekt Lenky Tyrpeklové zkoumá současnou podobu českého vězeňství a otevírá diskuzi o možné budoucí reformě. Vstup zdarma.

Kampus Hybernská
Hybernská 998/4, Praha - Nové Město
web
reklama