Kulturní servis

Neděle 25/2/24

předchozí den
Zadejte datum:
následující den

Galerie | 16/9/2023 - 3/3/2024
Jarcovjáková, Kolářová, Malich, Ságlová a Válová: “intimita, oddanost, vášeň“

Výstava "intimita, oddanost, vášeň" představuje první tvůrčí setkání. Libuše Jarcovjákové, Běly Kolářové, Karla Malicha, Zorky Ságlové a Květy Válové - pěti renomovaných českých autorek a autora v jedinečném výstavním prostoru Lidické galerie.

Lidická galerie
Tokajická 152, Lidice
web

Galerie | 6/10/2023 - 10/3/2024
VÝSTAVA RUCE ZA ZÁDA A TICHO

V roce 2024 uplyne 250 let od přijetí Všeobecného školního řádu a 155 let od přijetí školského zákona, který definitivně zavedl povinnou školní docházku. Výstava Ruce za zády a ticho je uměleckou reflexí přizvaných umělců – Hynka Alta, Jiřího Kovandy, Jaro Vargy, Jana Zdvořáka a Kolektivu Prádelna – na vývoj a podoby českého školství.

Atrium Žižkov
web

Galerie | 18/10/2023 - 30/4/2024
DANGEROUS LOVE: Láska očima žen

Výstava Dangerous Love pojednává o lásce očima žen. Dvacetčtyři umělkyň představí jejich díla v Museu Montanelli od 18. 10. 2023. Neboť ani jejich profese není imunní vůči hořícím či zlomeným srdcím. Láska opájí, inspiruje, povznáší, utěšuje, trápí i zraňuje. Na výstavě jsou k vidění obrazy, fotografie, videoinstalace, objekty a artefakty.

Museum Montanelli
Nerudova 13/250, Praha 1
web

Galerie | 26/10/2023 - 3/3/2024
It Is a Painful Thing to Be Alone: We Are But One

Výstava představí dílo britského umělce, hudebníka, spisovatele a zvukového mága Genesise Breyera P-Orridge.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 14/11/2023 - 25/2/2024
Marie Lukáčová: Divoženky, Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative: Římské večírky

Výstava představí výpravná a divácky přitažlivá díla mezinárodně etablovaných autorek z oblasti pohyblivého obrazu. Na příkladech tvorby umělkyň zabývajících se z různých aspektů primárně ženskou tematikou se bude zabývat problematikou propojení pohyblivého obrazu s reálným prostředím v komplexních video-objektových instalacích. Ve výpravných video-projekcích s rozsáhlými doprovodnými instalacemi, zahrnujícími objekty, kresby a další umě-lecké formáty, bude prezentována problematika zásadních období života ženy v aktuální éře digitálních sítí, posthumanismu a globálních ekologicko-sociálních krizí.

Galerie hl. města Prahy: DŮM FOTOGRAFIE
web

Galerie | 18/11/2023 - 12/5/2024
Helena Zmatlíková dětem – 100 let na Chvalské

Výstava Helena Zmatlíková dětem - 100 let oslavuje významné kulaté výročí narození nejznámější české ilustrátorky dětské literatury 20. století. Originální ilustrace této autorky jsou k vidění naprosto výjimečně a Chvalský zámek jich představí více jak sto. Ve sklepení Chvalského zámku pak čeká nejmenší návštěvníky interaktivní herna Děti z Bullerbynu, kino s Večerníčkem Domeček u tří koťátek a pro malé i starší také otevřený tvůrčí ateliér.

Chvalský zámek
web

Galerie | 1/12/2023 - 31/12/2024
František KUPKA, Otto GUTFREUND: Mistři světového umění

Kolekce těchto dvou světoznámých autorů českého původu patří mezi nejdůležitější části sbírky Musea Kampa. František Kupka je jedním z nejvýznamnějších představitelů světového umění 20. století, průkopník abstrakce a nejdražší český malíř. Kurátor: Jan Skřivánek.

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 9/12/2023 - 10/3/2024
Michael RITTSTEIN: NOHY NA STOLE

Výstava předního představitele české expresivní figurativní malby představuje jeho stěžejní práce ze soukromých sbírek v kombinaci s výběrem z tvorby posledních tří let. Většina obrazů si odbude výstavní premiéru, některé se do Čech vracejí po desítkách let. Kurátor: Petr Mach.

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 9/12/2023 - 10/3/2024
Jindřich BOŠKA, František DÖRFL: Stálost variace

Jedním z výrazných fenoménů českého, potažmo československého poválečného umění byl Klub konkrétistů, který sdružoval umělce se zájmem o geometrickou abstrakci z celého Československa. Vedle Prahy, Bratislavy, Brna, Olomouce a Ostravy byla důležitým centrem také Jihlava. V tamní Oblastní galerii Vysočiny se v roce 1968 uskutečnila první výstava Klubu a právě s Jihlavou spojili své životy dva důležití členové uskupení – Jindřich Boška a František Dörfl. Výstava nazvaná Stálost variace v druhém patře Musea Kampa představí průřez dílem obou umělců a vyzdvihne specifika každého z nich – Boškův zájem o jazyk ornamentálních prvků a skladebně rytmickou hudebnost vzorců, které rozvíjel především metodami alchymáže a papirexu, a Dörflovo zaujetí vztahy tvarů a proměnami struktury, které sledoval v malbě, objektech a grafických listech

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 9/12/2023 - 31/3/2024
Bond in Motion

Unikátní výstava originálních vozidel agenta 007 dorazila do Prahy. Až do konce března ji můžete navštívit v Křižíkových pavilonech na Výstavišti.

Výstaviště Praha, Křižíkovy pavilony B, C
web

Galerie | 29/12/2023 - 10/3/2024
Právo na bydlení

Boj o dostupné bydlení se stupňuje ve všech patrech společnosti. Nedostupnost se už dávno netýká jen domácností žijících na hranici chudoby a právě rostoucí náklady se stávají základem iniciativ, akcí a demonstrací, které volají po svém základním právu.

Galerie Jaroslava Fragnera
Betlémské náměstí 5, Praha 1
web

Galerie | 8/1/2024 - 8/3/2024
33 let Rock Café

Legendární pražské Rock Café slaví 33 let! Historie tohoto kultovního klubu sahá téměř až k sametové revoluci, krátce po ní se zde totiž uskutečnily první akce. Za více než tři dekády se klub stal epicentrem pražského kulturního dění a stál u zroda mnoha hvězd. Rock Café se stalo také symbolem svobody a kreativity a hostilo nespočet domácích i zahraničních umělců. Součástí oslav Kristových let je také výstava, která nabízí unikátní pohled na vývoj klubu od jeho počátků přes 90. léta, až po současnost. Návštěvníci mají možnost prozkoumat bohatou sbírku historických letáků, plakátů a zine programů, které dokumentují různé kulturní události a významné momenty klubu. Zvláštní pozornost je věnována vztahu mezi klubem a Václavem Havlem, bývalým prezidentem České republiky. Výstava také zahrnuje působivé vizuální materiály týkající se architektury a rekonstrukcí, které ukazují, jak se klub vyvíjel v průběhu let. Velmi důležitým momentem v historii klubu byla demonstrace a boj za zachování Rock Café, kdy klubu hrozilo jeho uzavření.

Rock Café
Národní 20, Praha 1
web

Galerie | 12/1/2024 - 25/2/2024
Ester Knapová: Zimní jablka / Winter Apples

Výstava výjimečné mladé české koloristky, Ester Knapové, která vytváří svůj autentický malířský svět z vnitřní nutnosti zpřítomnit čas v jeho nepolapitelnosti a nestálosti. Výstava představí obrazy probouzející autorčiny ztracené vzpomínky a klíčové momenty minulosti.kurátor: Petr Vaňous

Trafo Gallery
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 24/1/2024 - 24/3/2024
Lachland – svět postapokalyptického romantika Adolfa Lachmana

Krajina mechu, rzi a motorů. Země zaslíbená romantikům se zálibou ve strojích a mechanismech. Roboti, paroboti, alfadaňci, raketové motory a mýtické potvory, biologické a industriální „cosi“ prorůstá od přízemí až po půdu. Podivné boudy a sanatoria, hyperrealistické malby, herní doupata, uzdravená postapokalyptická příroda. Naleznete v domě, před kterým parkuje Pokleslý Atraktor.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Galerie | 25/1/2024 - 3/3/2024
STOpy Pravoslava Rady

Výstava představí veřejnosti figurální keramickou plastiku autora. Zaměří se především na motiv tváře a hlavy, který jeho dílem prochází od počátků do samého závěru. Výstava je současně připomínkou stého výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých poválečných keramiků.

Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1, Praha 1
web

Galerie | 27/1/2024 - 13/4/2024
Sdílená blízkost: Ema Bartošová, Jakub Hons, Barbora Koblasová, Matěj Radosta, Magdaléna Rajchlová, Jan Slanina, Viktorie Součková, Pavlína Šváchová

Výstava představí multimediální práce nejmladší generace českých umělkyň a umělců; všichni vy-stavující aktuálně studují v ateliéru Intermédií 1 pod vedením Mileny Dopitové na pražské Akademii výtvarných umění. Soubor pro výstavu vznikl z větší části během roku 2023 na základě lakonického klauzurního zadání: Rodokmen. Přestože téma odkazuje spíše k rešerši v rodinném původu, ukázalo se, že studenti měli potřebu téma zpracovat jinak a naprosto osobně. Nejmladší umělecká generace (nejstarší z vystavených autorů je ročník 1995 a nejmladší 2002) nejen že se nebojí o těžkých osobních téma-tech mluvit, ale dokonce má potřebu se k nim vyjadřovat. Jedná se o témata, která jsou dodnes alespoň částečně tabuizovaná, přestože v posledních letech můžeme vidět, že právě mladá gene-race, chce o těžkých tématech, často vázaných na osobní identitu, veřejně hovořit. Všechna díla se určitým způsobem dotýkají tématu rodinných vztahů.

arto.to galerie v Uhelném mlýně
Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
web

Galerie | 1/2/2024 - 29/2/2024
Entrée

Entrée je reprezentativní expozicí vítající návštěvníky Galerie Středočeského kraje – jak jinak než prostřednictvím uměleckých děl. Entrée předkládá výběr třinácti monumentálních sochařských objektů od dvanácti významných autorů české výtvarné scény, jejichž práce se staly součástí sbírek GASK.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 1/2/2024 - 29/2/2024
Magdaléna Binderová: SELF i.e. PROMĚNY

V aktuální tvorbě autorka zachycuje své niterné proměny a reakce v závislosti na povaze sociálního prostředí, ve kterém se nachází. Poukazuje tak na proměny, kterými prochází každý člověk a zkoumá napojení vnějších aspektů reality a chování či subjektivních prožitků. Dle autorky je to v podstatě pokračování jejích studií z oblasti sociální psychologie převedené na plátno. Pro své malby používala techniky akrylu na plátně, oleje na plátně, kombinaci obou technik a akvarel na papíře.

KAŠTAN - scéna UNIJAZZU
Bělohorská 201, Praha 6
web

Galerie | 1/2/2024 - 29/2/2024
Radim Straka: 2

Objetí je forma nonverbální komunikace, při které člověk sevře druhého v náručí – položením svých paží okolo jeho ramenou, případně pasu, na vyjádření své náklonnosti a absence nepřátelství. Právě tématu objetí umělec Radim Straka věnuje svou výstavu v kulturním centru Vozovna.

KC Vozovna
Koněvova 2687/164, Praha
web

Galerie | 4/2/2024 - 18/8/2024
Jiří Straka: Mlčení

Zcela příznačně je výstava nazvaná Mlčení zasazena právě do barokního prostoru někdejší jezuitské koleje: její autor Jiří Straka, performer, sinolog a malíř inspirovaný kaligrafií, akcentuje na svých obrazech střet kultur, konkrétně vstup katolicismu do cizorodého prostředí, tj. do Číny a Japonska v 17. století. Kurátorkou výstavy je Veronika Marešová.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 4/2/2024 - 18/8/2024
Z nejmladší ženské malby a sochy: O TOBĚ

Výstava představí kurátorský výběr z nejmladší ženské malby a sochy orientované na figuru a figuraci. Název výstavy O TOBĚ postihuje narativy zaměřené na sebereflexi a introspekci, které lze sdílet. Každé JÁ se tu proměňuje v TY. Umění zde zrcadlí svět, v němž společně žijeme a jehož každodennost a banalita je výzvou k jejich překonávání. Kurátory výstavy jsou Petr Vaňous a Veronika Marešová (GASK).

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 6/2/2024 - 3/3/2024
A Lot With Little

Odpovědnost architektů nikdy nebyla tak zásadní jako dnes. Čelíme klimatické krizi, přírodním katastrofám a nepředvídatelným událostem. Téměř 40 % globálních emisí uhlíků způsobuje stavebnictví. Máme omezené množství času, peněz i zdrojů. Proto je nezbytné hledat nové a udržitelné způsoby, jak vytvářet architekturu, která reflektuje potřeby společnosti, využívá dostupné materiály a reaguje na místní komunitu, ekonomiku i životní prostředí. Architekturu, která je etická, odpovědná a dbá na naši budoucnost.

CAMP (Centrum architektury a městského plánování)
web

Galerie | 9/2/2024 - 22/9/2024
KAFKAESQUE

Výstavní projekt zaměřený na reflexi díla a poetiky Franze Kafky v současném výtvarném umění.

DOX
Poupětova 1, Praha 7-Holešovice
web

Galerie | 9/2/2024 - 1/4/2024
Milan MAUR - Stíny, rastry, doteky

Autor ve svých velkoplošných obrazech zkoumá vztah mezi řádem a náhodou. Vycházel z pozorování krajiny, ale brzy dospěl ke kompozicím určeným předem danými pravidly. Důležitou součástí jeho tvorby se staly záznamy přírodních procesů, v nichž se setkává racionální chápaní s iracionálním. Z nich vycházejí číselné řady, na které navazuje optické a akustické vyjádření. Zajímá ho systém a také chyby, které v něm mohou nastat. 

Museum Kampa
U Sovových mlýnů 2, Praha - Malá Strana
web

Galerie | 9/2/2024 - 2/5/2024
Unexpected Existence

Dystopie nebo blízká budoucnost? Co kdybyste se dalšího dne probudili z nepokojných snů, a shledali, že jste se v posteli proměnili v jakýsi exotický hmyz, který skrze jinou funkčnost těla, nemůžete zatím ovládat ani definovat. Vidíte však spoustu změn a pouze, co zůstalo možná zastaralé, jsou Vaše myšlenky o Vás. Výstava Tiny Hrevušové demonstruje podobenství o civilizaci, která se snažila navázat na opomíjené senzuální podstaty – emoce. Postupné vylupování a stávání se v prostoru výstavy, přináší procesuální moment z jedné performanci, která bude prezentována jako jednotlivý event. Kurátorkou výstavy je Tea Záchová. Otevírací doba galerie út–pá 13–19, so–ne 10–18

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Galerie | 9/2/2024 - 2/5/2024
First Principles

Výstava First Principles v Pragovka Gallery představí tvorbu Karímy Al-Mukhtarové především z období posledního roku. Autorka rozvíjí osobitý autentický vizuální jazyk, který rezonuje v tektonice a energii materiálů. Autorka specificky kombinuje nazírání na filozofii každodennosti a bytostnou potřebu výtvarného projevu. Ve výsledku tak vytváří pozoruhodná díla, která jako by mimoděk zrcadlila otázky vztahující se k vlastnímu smyslu, identitě, tradici nebo řemeslu. Kurátorem výstavy je Jan Kudrna. Otevírací doba galerie út–pá 13–19, so–ne 10–18

Pragovka Gallery
Kolbenova 923, Praha 9
web

Ostatní | 13/2/2024 - 10/3/2024
Interaktivní výstava iQLandia

Ve spolupráci s iQLANDIA Liberec pro vás bude v Europarku vystaveno mnoho zajímavých exponátů, které nabídnou zábavné aktivity a dva sobotní workshopy pro děti i dospělé, vše zdarma. Těšit se můžete na 16 interaktivních exponátů, které zaujmou celou rodinu. Výstava představí například rozpoznávání obličejů, poznávání pachů, slepou mapu Evropy, změř si svou sílu nebo postřeh.

EUROPARK ŠTĚRBOHOLY
web

Galerie | 15/2/2024 - 14/4/2024
Botond Keresztesi & Stach Szumski – Dungeon Keepers: Earlier than Primordial Middle Ages

MeetFactory: Galerie Kostka
web

Galerie | 15/2/2024 - 14/4/2024
Vladimír Skrepl: Vláčná kůže

Jeden z nejvlivnějších českých umělců a pedagogů posledních třiceti let představí v hlavní galerii MeetFactory kompletně novou sérii prací s názvem Vláčná kůže. Vladimír Skrepl (*1955) se po studiích dějin umění a etnografie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně v 80. letech 20. století stal jedním z nejprogresivnějších kurátorů Galerie hlavního města Prahy. Bez tradičního uměleckého vzdělání se pak jako autor účastnil řady klíčových výstav 90. let, např. Česká Abstra(H)ce (1996), To, co zbývá (1993), Zkušební provoz (1995), Snížený rozpočet (1997), či výstav v galeriích Béhémot a MXM. Mezi lety 1994 a 2022 pak vedl ateliér Malířství II. na Akademii výtvarných umění v Praze, kde u něj studovaly některé ze zásadních uměleckých osobností následujících let. Jeho tvorba, rozkročená od malby po instalace, je charakteristická drsnou expresí, karikaturní deformací a zapojením hrubé gestické malby. Tvorba Vladimíra Skrepla se vymyká jakémukoliv programu a s brutalitou a ironií odporuje veškeré konformitě v umění.

Galerie MeetFactory
Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
web

Galerie | 18/2/2024 - 8/9/2024
V.K. Novák: Stále v pohybu

Výstava Stále v pohybu Vratislava Karla Nováka pomyslně začala již v prosinci, kdy byl veřejnosti představen kinetický objekt Planety – Kruhy, který je umístěn v galerijních zahradách v rámci venkovní expozice GASK pod širým nebem. V únoru 2024 bude pak v prostoru tří výstavních sálů představen výběr z díla, jenž zahrnuje kinetické a interaktivní sochařské objekty a šperky. Kurátorkami výstavy jsou Kateřina Nora Nováková a Ludmila Šikolová spolu s kurátory GASK Vandou Skálovou a Richardem Drurym.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Galerie | 18/2/2024 - 8/9/2024
Martina Skala: Voyage

Martina Skala je v Čechách známá především jako autorka a ilustrátorka dětských knih. Výstava představí její originální kresby pro dětské knihy i volnou tvorbu, které společně mapují cesty napříč kulturními světy, jimiž sama prošla, od Malé Strany až po indiánské vesnice. Kurátorkou výstavy je Adriana Primusová.

Galerie Středočeského kraje
Barborská 51-53, Kutná Hora
web

Festivaly | 20/2/2024 - 28/2/2024
FESTIVAL MALÁ INVENTURA 2024

SHOWCASE 30 divadelních událostí na 18 festivalových scénách.

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Galerie | 20/2/2024 - 29/2/2024
Agostino Carracci a Benátky

Důležité období tvůrčího života Agostina Carracciho bylo spjato s Benátkami, které v 80. letech 16. století několikrát navštívil. V rytinách zhotovených počátkem 80. let podle obrazů Paola Veroneseho a Jacopa Tintoretta dosáhlo jeho grafické dílo plné zralosti. Neméně důležitá byla benátská cesta podniknutá v roce 1588, která dala podnět pro vznik rytin, jež jsou řazeny k vrcholům Agostinova grafického umění. Grafický kabinet Agostino Carracci a Benátky představí návštěvníkům Národní galerie tento počtem nevelký, ale umělecky nesmírně poutavý soubor rytin.

Národní Galerie Praha: Schwarzenberský palác
web

Galerie | 20/2/2024 - 31/8/2024
Lovci znaků

Interaktivní světelná expozice z dílny DEPO2015 provede malé i velké dobrodruhy netradičně pojatým světem písma, jeho historií, základy typografie, ale i šifer a komunikace obecně.

Holešovická tržnice, Hala 17
web

Festivaly | 22/2/2024 - 29/2/2024
KINOWAR: Benefiční promítání současných ukrajinských dokumentů a kraťasů

Čtyři premiéry ve čtyřech pražských kinech. Čtyři večery jedna válka. Kde končí fronta a začíná lidskost?

různá kina v Praze
web

Galerie | 23/2/2024 - 23/4/2024
David Možný: Neprostory našich životů

David Možný ve svých instalacích s vizualitou všednosti, kterou do krajnosti transformuje. Zajímají „neprostory“ urbánního světa, třeba letištní hala nebo kancelářský open space. Rád popírá zemskou přitažlivost. Od těchto inspirací se odvíjí i koncepce výstavy v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Galerie | 23/2/2024 - 23/4/2024
Alžběta Kumstátová: Nemůžu se nabažit toho kopce

Alžběta Kumstátová má za sebou několik sochařských realizací pro městský veřejný prostor. V době covidového bezčasí se začala zabývat malbou. Že nešlo o slepou uličku, dokazuje výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem. V závěsném obraze autorka našla ideální médium pro reflexi svého prožívání krajiny.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Očkova 5, Roudnice nad Labem
web

Ostatní | 25/2/2024
Nedělní škola umění hrou - Výtvarný kufřík II: Mobilní sochy – Alexander Calder

V průběhu druhého běhu dílen se budou děti opět věnovat různým uměleckým technikám jako asambláž, kyanotypie, textil, origami nebo streetart. Každá technika bude spojena s prezentací významného umělce, který se dané technice věnoval a zanechal nesmazatelnou stopu ve světě umění.

Villa Pellé
Pelléova 91/10, Praha 6-Bubeneč
web

Divadlo | 25/2/2024
Stále stejný příběh

18:00 | Eli a kol. / Mirka Eliášová & Orchestr BERG: Stále stejný příběh | family friendly | 6+ a dospělí

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web

Divadlo | 25/2/2024
TĚŽKÉ DIVADLO | KHWOSHCH | MALÁ INVENTURA

18:00 Výzkum objektového divadla v práci s velmi těžkými objekty a jejich tajemnou performativitou.

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36, Praha 7 - Holešovice
web

Divadlo | 25/2/2024
Dekkadancers: Tramvaj do stanice Touha

18:00 - Žízeň po životě zachycená tancem.

Jatka78
Jateční 1530, Praha 7-Holešovice
web

Divadlo | 25/2/2024
Stále stejný příběh

18:00 | Eli a kol. / Mirka Eliášová & Orchestr BERG: Stále stejný příběh | family friendly | 6+ a dospělí

Divadlo Ponec
Husitská 899/24A, Praha 3-Žižkov
web

Divadlo | 25/2/2024
Pohádko, z pytle ven!

15:00 Divadelní soubor Loutky bez hranic a Chvalský zámek Vás zvou na divadelní představení Pohádko, z pytle ven! Pytel plný pohádkových postav se už těší, že ho, spolu s Lukášem Buzkem, otevřete a vylovíte z něho další nečekané pohádkové dobrodružství.

Chvalský zámek
web

Filmy | 25/2/2024
Edison Filmhub

12:00 Max a Mája: příběh lištiček 14:00 Adamova jablka 16:30 Bastard 19:00 Chlast 21:30 Rytíři spravedlnosti

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web

Filmy | 25/2/2024
KINO PILOTŮ

10:00 Ptáci stěhováci 10:10 Nerozlučná dvojka 10:20 Céčko: Tonda, Slávka a kouzelné světlo 11:55 Písně země 12:00 Zásah štěstím 12:10 Céčko: Caravaggiův stín 13:45 Max a Mája: Příběh lištiček losovačka 13:55 Zóna zájmu 14:30 Céčko: Jagna 15:30 Zimní prázdniny / The Holdovers (English friendly) 16:00 Jeden život / One Life (English friendly) 16:40 Céčko: Umění jíst a milovat 18:00 Nedelja (srbské znění s anglickými titulky) (English friendly) 18:15 Chudáčci / Poor Things (English friendly) 19:15 Céčko: Hotel Palace 20:30 Anatomie pádu 21:00 Zóna zájmu 21:15 Céčko: Létání pro začátečníky / Northern Comfort (English friendly)

Kino Pilotů
Donská 168, Praha 10 - Vršovice
web

Filmy | 25/2/2024
Zimní prázdniny

20:30 Profesor Hunham (Paul Giamatti) je člověk, kterého by žádný normální student nechtěl za učitele. Je to postarší osamělý mrzout, který se lépe než v současnosti orientuje ve světě antické literatury, a každým, kdo nemá podobné vidění světa, hluboce pohrdá. Mladík Angus (Dominic Sessa) je student, kterého by ve své třídě nechtěl žádný normální profesor. Magnet na průšvihy, rebel bez příčiny, ničitel a narušitel školních řádů. Ti dva na sebe zbyli v univerzitním kampusu o vánočních prázdninách, protože ani jeden nemá kam jet.

Kino Přítomnost
web

Divadlo | 25/2/2024
MIŘENKA ČECHOVÁ & SPITFIRE COMPANY: BALETKY

19:30h

PALÁC AKROPOLIS
Kubelíkova 1548/27, Praha 3 - Žižkov
web

Filmy | 25/2/2024
Kino Dlabačov

14:00/KINO JUNIOR – Tonda, Slávka a kouzelné světlo (český animovaný film/anglické titulky) 16:00/KINO JUNIOR – Kočka a pes: Šílené dobrodružství (hraná rodinná komedie/dabing) 18:00/MIJAZAKI ANIME – Porco Rosso (1992) (kultovní japonské anime/titulky) 20:00/HOROR NIGHT – Slunovrat (kultovní moderní horor Ariho Astera)

Kino Dlabačov
Bělohorská 24, Praha
web

Divadlo | 25/2/2024
WOODS WON’T VAPORIZE / MALÁ INVENTURA

20h

Divadlo X10
Charvátova 39, Praha - Nové Město
web

Koncerty | 25/2/2024
Jazz Dock

16 h - NEDĚLNÍ DIXIE: The Cotton Gang & Alice Bauer (swing – dixieland), 20 h - Viklický/Hrubý – Between Us (jazz & improvisation)

Jazz Dock
Janáčkovo nábř. 3249/2, Praha 5
web

Divadlo | 25/2/2024
Jak Víla Modrovláska splnila tři přání

15:00 Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na Zajíčka Ušáčka a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda do lesa na houby. Přesto, že se mají rádi, často se dohadují, protože si každý prosazuje jenom to své. Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi opravdu mohou setkat a také nevědí, že se jejich přání mohou snadno vyplnit. A tak, ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí kouzelná moc Víly Modrovlásky, začíná příběh plný nečekaných událostí. Veselá pohádka přináší ponaučení, zamyšlení a lidovou moudrost.

Divadlo Dobeška
Jasná I 1181/6, Praha 4
web

Tančírny | 25/2/2024
SUNDAY RHYTHM - DJ Tráva

22:00 - Djské vystoupení legendy české house a techno scény

Chapeau Rouge
Jakubská 2, Praha - Staré Město
web

Divadlo | 25/2/2024
Smrtholka

19:30h

A studio Rubín
Malostranské náměstí 262, Praha
web

Filmy | 25/2/2024
KINO

16:00 KINO: Mlsné medvědí příběhy: Na pól, režie: Kateřina Karhánková, Alexandra Májová

KC BESEDA KLÁNOVICE
Slavětínská 120, Praha 9
web

Divadlo | 25/2/2024
Divadlo Minor

10:00 Koukej, svět!, 15:00 Demokracie

Divadlo Minor
Vodičkova 674, Praha - Nové Město
web

Divadlo | 25/2/2024
Studio Damúza: Faust

15:00 pohádka pro děti od 6 let

Vzlet
Holandská 669/1, Praha 10
web

Filmy | 25/2/2024
Edison Filmhub

12:00 Max a Mája: příběh lištiček 14:00 Adamova jablka 16:30 Bastard 19:00 Chlast 21:30 Rytíři spravedlnosti

Edison Filmhub
Jeruzalémská 1321/2, Praha - Nové Město
web
reklama